Články
Aktuality

Další aktuality

Top

Recyklační poplatky

13. srpna 2005 vstoupila v platnost novela č. 7/2005 Sb. zákona o odpadech 185/2001 Sb. Z novely vyplývají povinnosti pro výrobce a prodejce elektrospotřebičů a elektrických zařízení, které se dále v konečném důsledku dotknou také konečných spotřebitelů. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká a zabezpečení likvidace tzv. historického odpadu.

Všichni výrobci a dovozci elektrospotřebičů musí od 1. září 2005 finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého je recyklace starších výrobků financována.

Naše firma zahrnuje recyklační poplatky elektrozařízení do ceny výrobku ve VO i MO prodeji.

Naše firma je klientem systému REMA a systému sdruženého plnění EKOKOM , klient č.:EK-F00060003
Rychlý kontakt

Prostřednictvím následujícího formuláře nám můžete zaslat jakýkoliv dotaz či připomínku.
Odeslaný text bude doručen na adresu dxc@dxc.cz.